ENTITY FRAMEWORK ILE VERI TABANINDAKI ÖNCEKI VE SONRAKI MAKALEYI ALMAK